Præsentation af vores virksomhed

Elley Revision startede som selvstændig virksomhed i august 1973. Siden er virksomheden fusioneret med Jyllands Erhvervsrevision, der startede i Silkeborg i maj 1975. Hele virksomheden drives nu under navnet Elley Revision.
I 2003 samlede vi Silkeborg- og Østbirk -kontorerne, i Østbirk. Vi er idag 10 medarbejdere, hvoraf de 2 er registrerede revisorer FSR - alle med en anciennitet på mere end 20 år i branchen.
Vor kundekreds er mindre og mellemstore virksomheder, som repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vi har kunder med virksomheder indenfor håndværk, industri og servicevirksomhed, men også institutioner og foreninger, gør brug af vor service.
Vi sikrer, at vore medarbejdere har et højt uddannelsesniveau og at de får den nødvendige efteruddannelse. Vi sikrer os ligeledes, at vores virksomhed til stadighed fuldt ud lever op til branchens stigende krav til kvalitetssikring.
Vi sætter en ære i at yde en personlig service overfor vore kunder og samarbejdspartnere.
Vi samarbejder gerne med eksterne eksperter for at kunne løfte enhver opgave.

 

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94