Vi tilbyder ..

Bogføring - Regnskab - Revision - Skat - Budget - Rådgivning

Tryk på ovenstående og se hvad vi kan tilbyde indefor de forskellige områder

Bogføringsassistance

Vi vil gerne hjælpe dig med de administrative opgaver og udfordringer, du møder som selvstændig erhvervsdrivende.

Disse opgaver kan være:

- Daglig bogføring med afstemninger af kasse, bank og giro.
- Fakturering, rentetilskrivning på debitorer
- Lønregnskab - Dataløn - Danløn
- Hjælp til igangsætning af bogholderi og andre administrative systemer

Arbejdet udføres enten i din virksomhed eller på vores kontor.

Så mens du betjener dine kunder, klarer vi dine administrative opgaver.

Regnskabsmæssig assistance

Vi udarbejder års- og perioderegnskaber til brug for dig og dine samarbejdspartnere. Vi sørger for, at dit regnskab overholder de regnskabsmæssige krav og gældende lovgivning. Vi udarbejder resultat- og nøgletalsanalyser som styringsværktøjer.

Revision

Vi reviderer regnskaber for selskaber, organisationer, institutioner, foreninger- og fonde. Vi har stor erfaring indenfor forenings- og forvaltningsrevision, herunder revision af projektregnskaber.

Skat

Vi tilbyder skatterådgivning og -planlægning. Endvidere kan vi tilbyde rådgivning i skattesager og øvrige skatteforhold for virksomheder og enkeltpersoner.

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af selvangivelser for lønmodtagere med arbejde i udlandet, herunder diverse rådgivning vedr. overholdelse af reglerne i Ligningslovens § 33 A for at opnå lempelse i skatten i forbindelse med arbejde i udlandet.

Budget

Vi hjælper med udarbejdelse af budget og kalkuler i forbindelse med opstart af virksomhed eller som ledelsesværktøj.

Rådgivning

Vi vil gerne være din virksomheds sparringspartner og rådgiver, således at du er bedst rustet til at klare de udfordringer, som du møder som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvad enten det er:

- som iværksætter
- ved investeringer
- ved finansieringer
- ved rekonstruktion
- ved likvidation
- ved etablering af edb-systemer og drift af samme
- ved etablering af forretningsgange
- ved ansættelse af nøglemedarbejder eller andre personalemæssige forhold

Rollen som problemløser anser vi for at være den vigtigste af alle. Herfra udspringer alle vore ikke rutinemæssige opgaver.

Lad os med det samme slå fast, at vi er glade for at blive brugt. Vi har altid ressourcer til at drøfte og klarlægge de problemer og udfordringer, du møder - vi er til for dig og din virksomhed.

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94