Satser

  2017 2018
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 45.000 kr. 46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 33.800 kr. 34.500 kr.
Sundhedsbidrag 2 pct. 1 pct.
Bundskat 10,08 pct. 11,15 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 479.600 kr. 498.900 kr.
Alm. skatteloft (det "skrå" skatteloft) 51,95 pct. 52,02 pct.
Progressionsgrænse for aktieindkomst 51.700 kr. 52.900 kr.
Aktieindkomst under grænsen 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over grænsen 42 pct. 42 pct.
Værdi af fri bil kr. 160.000 - 300.000 25 pct. 25 pct.
Værdi af fri bil over kr. 300.000 20 pct. 20 pct.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.900 kr. 6.100 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder ialt pr. år 1.100 kr. 1.100 kr.
Skattefritagelse for julegaver 800 kr. 800 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for gaver til velgørende formål 15.600 kr. 15.900 kr.
Værdi af fri telefon 2.700 kr. 2.800 kr.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale mv. 8.000 kr. 8.000 kr.
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
     
Ejendomsværdiskat:    
Ejendomsværdi op til kr. 3.040.000 10 promille 10 promille
Ejendomsværdi over kr. 3.040.000 30 promille 30 promille
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (indberetning gennem bureau) 21.400 kr. 21.900 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (selvangivet lejeindtægt) 10.700 kr. 11.000 kr.
     
Befordring hjem - arbejde:    
de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
25-120 km 193 øre/km 194 øre/km
over 120 km 97 øre/km 97 øre/km
     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:    
kørsel indtil 20.000 km/år 353 øre/km 354 øre/km
kørsel ud over 20.000 km/år 193 øre/km 194 øre/km
     
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.900 kr. 6.100 kr.
Maksimumsgrænse for beskæftigelsesfradrag 30.000 kr. 33.300 kr.
Maksimumsgrænse for ekstra beskæftigelses-fradrag til enlige forsørgere 19.800 kr. 21.200 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede 62.900 kr. 64.300 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 22.000 kr. 22.500 kr.
Medarbejdende ægtefælle 230.600 kr. 235.800 kr.
Småanskaffelser/restsaldi 13.200 kr. 13.500 kr.
Grænse for indregnet restskat 19.600 kr. 20.100 kr.
Kostgodtgørelse pr. døgn 487 kr. 498 kr.
Tillæg til kostgodtgørelse særlige lande 152 kr. 156 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 209 kr. 214 kr.
Rejsefradrag (maksimumsgrænse) 26.800 kr. 27.400 kr.

 

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94