Satser

  2019 2020
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct.  
Personfradrag (fyldt 18 år) 47.000 kr. 46.500 kr.
Personfradrag (under 18 år) 35.300 kr. 36.100 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet Afskaffet
Bundskat 12,13 pct. 12,14 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 513.400 kr. 531.000 kr.
Alm. skatteloft (det "skrå" skatteloft) 52,05 pct.  
Progressionsgrænse for aktieindkomst 54.000 kr. 55.300 kr.
Aktieindkomst under grænsen 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over grænsen 42 pct. 42 pct.
Værdi af fri bil kr. 160.000 - 300.000 25 pct. 25 pct.
Værdi af fri bil over kr. 300.000 20 pct. 20 pct.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.200 kr. 6.300 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder ialt pr. år 1.200 kr. 1.200 kr.
Skattefritagelse for julegaver 800 kr. 900 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for gaver til velgørende formål 16.300 kr. 16.600 kr.
Værdi af fri telefon 2.800 kr. Afskaffet
Bundgrænse for jubilæumsgratiale mv. 8.000 kr. 8.000 kr.
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
     
Ejendomsværdiskat:    
Ejendomsværdi op til kr. 3.040.000 10 promille 10 promille
Ejendomsværdi over kr. 3.040.000 30 promille 30 promille
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (indberetning gennem bureau) 40.900 kr. 41.800 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (selvangivet lejeindtægt) 11.200 kr. 11.500 kr.
     
Befordring hjem - arbejde:    
de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
25-120 km 198 øre/km 196 øre/km
over 120 km 99 øre/km 98 øre/km
     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:    
kørsel indtil 20.000 km/år 356 øre/km 352 øre/km
kørsel ud over 20.000 km/år 198 øre/km 196 øre/km
     
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.200 kr. 6.300 kr.
Maksimumsgrænse for beskæftigelsesfradrag 37.200 kr. 39.400 kr.
Maksimumsgrænse for ekstra beskæftigelses-fradrag til enlige forsørgere 22.400 kr. 22.900 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede 65.700 kr. 67.100 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 23.000 kr. 23.500 kr.
Medarbejdende ægtefælle 241.000 kr. 246.400 kr.
Småanskaffelser/restsaldi 13.800 kr. 14.100 kr.
Grænse for indregnet restskat 20.500 kr. 21.000 kr.
Kostgodtgørelse pr. døgn 509 kr. 521 kr.
Tillæg til kostgodtgørelse særlige lande 159 kr. 163 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 219 kr. 223 kr.
Rejsefradrag (maksimumsgrænse) 28.000 kr. 28.600 kr.

 

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94