Satser

  2017 2016
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 45.000 kr. 44.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 33.800 kr. 33.000 kr.
Sundhedsbidrag 2 pct. 3 pct.
Bundskat 10,08 pct. 9,08 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 479.600 kr. 467.300 kr.
Alm. skatteloft (det "skrå" skatteloft) 51,95 pct. 51,95 pct.
Progressionsgrænse for aktieindkomst 51.700 kr. 50.600 kr.
Aktieindkomst under grænsen 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over grænsen 42 pct. 42 pct.
Værdi af fri bil kr. 160.000 - 300.000 25 pct. 25 pct.
Værdi af fri bil over kr. 300.000 20 pct. 20 pct.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.900 kr. 5.800 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder ialt pr. år 1.100 kr. 1.100 kr.
Skattefritagelse for julegaver 800 kr. 800 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for gaver til velgørende formål 15.600 kr. 15.200 kr.
Værdi af fri telefon 2.700 kr. 2.700 kr.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale mv. 8.000 kr. 8.000 kr.
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
     
Ejendomsværdiskat:    
Ejendomsværdi op til kr. 3.040.000 10 promille 10 promille
Ejendomsværdi over kr. 3.040.000 30 promille 30 promille
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (indberetning gennem bureau) 21.400 kr. 21.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (selvangivet lejeindtægt) 10.700 kr. 10.500 kr.
     
Befordring hjem - arbejde:    
de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
25-120 km 193 øre/km 199 øre/km
over 120 km 97 øre/km 100 øre/km
     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:    
kørsel indtil 20.000 km/år 353 øre/km 363 øre/km
kørsel ud over 20.000 km/år 193 øre/km 199 øre/km
     
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.900 kr. 5.800 kr.
Maksimumsgrænse for beskæftigelsesfradrag 30.000 kr. 28.000 kr.
Maksimumsgrænse for ekstra beskæftigelses-fradrag til enlige forsørgere 19.800 kr. 18.800 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede 62.900 kr. 61.500 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 22.000 kr. 21.500 kr.
Medarbejdende ægtefælle 230.600 kr. 225.700 kr.
Småanskaffelser/restsaldi 13.200 kr. 12.900 kr.
Grænse for indregnet restskat 19.600 kr. 19.200 kr.
Kostgodtgørelse pr. døgn 487 kr. 477 kr.
Tillæg til kostgodtgørelse særlige lande 152 kr. 149 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 209 kr. 205 kr.
Rejsefradrag (maksimumsgrænse) 26.800 kr. 26.200 kr.

 

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94