Satser

  2021 2022
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.700 kr. 46.600 kr.
Personfradrag (under 18 år) 36.900 kr. 37.300 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet Afskaffet
Bundskat 12,11 pct. 12,10 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 544.800 kr. 552.500 kr.
Alm. skatteloft (det "skrå" skatteloft) 52,06 pct. 52,07
Progressionsgrænse for aktieindkomst 56.500 kr. 57.200 kr.
Aktieindkomst under grænsen 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over grænsen 42 pct. 42 pct.
Værdi af fri bil kr. 160.000 - 300.000 25 pct. 24 pct.
Værdi af fri bil over kr. 300.000 20 pct. 21 pct.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.500 kr. 6.600 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder ialt pr. år 1.200 kr. 1.200 kr.
Skattefritagelse for julegaver 900 kr. 900 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for gaver til velgørende formål 17.000 kr. 17.200 kr.
Værdi af fri telefon 3.000 kr. 3.000 kr.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale mv. 8.000 kr. 8.000 kr.
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
     
Ejendomsværdiskat:    
Ejendomsværdi op til kr. 3.040.000 10 promille 9,2 promille
Ejendomsværdi over kr. 3.040.000 30 promille 30 promille
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (indberetning gennem bureau) 42.700 kr. 43.200 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (selvangivet lejeindtægt) 11.700 kr. 11.900 kr.
     
Befordring hjem - arbejde:    
de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
25-120 km 190 øre/km 198 øre/km
over 120 km 95 øre/km 99 øre/km
     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:    
kørsel indtil 20.000 km/år 344 øre/km 351 øre/km
kørsel ud over 20.000 km/år 190 øre/km 198 øre/km
     
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.500 kr. 6.600 kr.
Maksimumsgrænse for beskæftigelsesfradrag 40.600 kr. 41.600 kr.
Maksimumsgrænse for ekstra beskæftigelses-fradrag til enlige forsørgere 23.400 kr. 23.700 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede 68.700 kr. 69.500 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 24.000 kr. 24.300 kr.
Medarbejdende ægtefælle 252.000 kr. 255.000 kr.
Småanskaffelser/restsaldi 14.400 kr. 14.600 kr.
Grænse for indregnet restskat 21.400 kr. 21.700 kr
Kostgodtgørelse pr. døgn 532 kr. 539 kr.
Tillæg til kostgodtgørelse særlige lande 166 kr. 168 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 228 kr. 231 kr.
Rejsefradrag (maksimumsgrænse) 29.300 kr. 29.600 kr.

 

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94