Satser

  2023 2024
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 48.000 kr. 49.700 kr.
Personfradrag (under 18 år) 48.000 kr. 49.700 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet Afskaffet
Bundskat 12,06 pct. 12,06 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 568.900 kr. 588.900 kr.
Alm. skatteloft (det "skrå" skatteloft) 52,07 pct. 52,07 pct.
Progressionsgrænse for aktieindkomst 58.900 kr. 61.000 kr.
Aktieindkomst under grænsen 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over grænsen 42 pct. 42 pct.
Værdi af fri bil kr. 160.000 - 300.000 23,5 pct. 23 pct.
Værdi af fri bil over kr. 300.000 21,5 pct. 22 pct.
Miljøtillæg,pct. af ejerafgift/vægtafgift 450 pct. 600 pct.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.700 kr. 7.000 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder ialt pr. år 1.300 kr. 1.300 kr.
Skattefritagelse for julegaver 900 kr. 900 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for gaver til velgørende formål 17.700 kr. 18.300 kr.
Værdi af fri telefon 3.100 kr. 3.200 kr.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale mv. 8.000 kr. 8.000 kr.
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 9.200.000 kr.
     
Ejendomsværdiskat:    
Ejendomsværdi op til progressionsgrænsen 9,2 promille 5,1 promille
Ejendomsværdi over progressionsgrænsen 30 promille 14 promille
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (indberetning gennem bureau) 44.500 kr. 46.100 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct reglen bundfradrag (selvangivet lejeindtægt) 12.200 kr. 12.700 kr.
     
Befordring hjem - arbejde:    
de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
25-120 km 219 øre/km 223 øre/km
over 120 km 110 øre/km 112 øre/km
     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:    
kørsel indtil 20.000 km/år 373 øre/km 379 øre/km
kørsel ud over 20.000 km/år 219 øre/km 223 øre/km
     
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.700 kr. 7.000 kr.
Maksimumsgrænse for beskæftigelsesfradrag 45.600 kr. 45.100 kr.
Maksimumsgrænse for ekstra beskæftigelses-fradrag til enlige forsørgere 24.400 kr. 25.300 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede 71.500 kr. 74.100 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 25.000 kr. 25.900 kr.
Medarbejdende ægtefælle 262.500 kr. 271.800 kr.
Småanskaffelser/restsaldi 32.000 kr. 33.100 kr.
Grænse for indregnet restskat 22.300 kr. 23.100 kr
Kostgodtgørelse pr. døgn 555 kr. 574 kr.
Tillæg til kostgodtgørelse særlige lande 173 kr. 180 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 238 kr. 246 kr.
Rejsefradrag (maksimumsgrænse) 30.500 kr. 31.600 kr.

 

 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, Ydingvej 1, 8752 Østbirk

Telefon 75 78 18 88 - CVR 10 93 86 94